Sekretesspolicy

Behandling av personuppgifter inom Mylna Sport AB
Vi på Mylna Sport AB strävar efter att hantera personuppgifter om våra kunder, leverantörer och andra på ett säkert sätt. Nedan följer en närmare beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet och när du handlar eller beställer tjänster av oss via vår webbplats eller kontaktar oss på annat sätt, t.ex. via e-post eller telefon.  Nedan finner du därför information om personuppgifter som samlas in, varför vi gör detta samt dina rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifterna.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifterna som vi behandlar är Mylna Sport AB genom deras vd Tomas Weman.

Mylna Sport AB kontaktuppgifter 

Adress: Postboks 244, 3051 Mjøndalen.
Mejl: info@mylnasport.se
Tel. 036-452 70
Organisationsnummer: 5566122130

Varför vi samlar in personuppgifter 

Inledning
Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål, oavsett om det är kontaktuppgifter till våra leverantörer, personuppgifter som tillhandahållits för att hantera en beställning av produkter eller tjänster från oss eller om du kontaktar oss i andra avseenden. Mylna Sport AB är i huvudsak leverantör till företagskunder. Detta innebär att personuppgifter som vi behandlar om våra kunder i huvudsak är personuppgifter om kontaktpersoner hos kunden, och inte personuppgifter om slutkunden. Personuppgifter som vi samlar in är namn, mejl, adress och telefonnummer.

Vi samlar in begränsat med personuppgifter om våra leverantörer. Detta är ofta information om kontaktpersoner hos leverantören som är nödvändig för att fullgöra våra avtalsskyldigheter gentemot leverantören. Personuppgifter som vi samlar in i detta avseende är namn, mejl, adress och telefonnummer. Personuppgifter som vi samlar in om våra kunder kan variera beroende på om du beställer tjänster från Mylna servicecenter eller Abilica.

Mylna servicecenter
Mylna Sport AB har ett servicecenter som betjänar både den privata och den professionella marknaden. Vårt servicecenter har i samband med teknisk kundservice, försäljning av reservdelar, reparation, montering och serviceavtal behov av att behandla personuppgifter om slutkunder. Vår behandling av personuppgifter sker enligt avtalen med dig och uppgifterna som du tillhandahåller är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtalen.

Personuppgifterna kan tillhandahållas via vårt kontaktformulär på mylnasport.se, telefon eller mejl. Personuppgifter som vi samlar in är namn, adress, telefon, e-post, inköpsinformation och andra uppgifter som du måste tillhandahålla oss i samband med produkten som du har köpt.

Abilica.se
Abilica är en del av Mylna Sport AS och levererar träningsutrustning till företag och privatpersoner. Vid försäljning till privatpersoner registrerar vi uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtalet med dig, t.ex. namn, adress, e-post och telefon. Av säkerhetsskäl sparar vi även IP-adressen för att registrera beställningen. Detta gör vi för att förhindra bedrägeri. Kortnummer sparas inte av Mylna Sport AS, men av Klarna som är vår betalningspartner. Detta för att säkerställa effektiv hantering av eventuella problem med belastning, upphävning av reservation och kreditering. Personuppgifter kan också tillhandahållas via vårt kontaktformulär på abilica.com/se, telefon eller mejl.

Abilica.se erbjuder också befintliga och potentiella kunder att ta emot nyhetsbrev. Nyhetsbrev innefattar information om vår verksamhet, nyheter, produktrekommendationer, tävlingar och andra erbjudanden via e-post. Detta är frivilligt att ta emot och man måste själv anmäla sig till vårt nyhetsbrev, antingen via köp i vår nätbutik eller på ”Mitt konto”. Det är också enkelt att avregistrera sig från e-postlistan på kontosidan ”Mitt konto”, eller genom att klicka på länken ”avregistrera mig från nyhetsbrev” längst ned i nyhetsbrev som tas emot eller genom att kontakta oss via telefon eller mejl.

Utlämning av personuppgifter till andra
Personuppgifter lämnas endast ut till andra om det tillåts enligt lag, enligt avtal med dig eller om det står angivet i detta sekretessmeddelande. Tillfällen då vi kan tänkas lämna ut personuppgifter till andra är i samband med leverans av en beställning, utförande av reparationer, serviceuppdrag eller för bokföringsändamål. I samband med en leverans kommer t.ex. tjänsteleverantörerna som vi anlitar (transportföretag, logistikföretag, banker) att få tillgång till de uppgifter som de behöver för att genomföra beställningen. Tjänsteleverantörerna har endast tillgång till att använda uppgifterna för att utföra sina definierade uppdrag.

Mylna Sport AB anlitar även andra externa tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden) som ka komma att behandla personuppgifter på vårt uppdrag. Detta är vanligtvis leverantörer av programvara som vårt kund- och affärssystem, support och underhåll.

Vid sådana tillfällen har vi ingått skriftliga uppgiftsbehandlingsavtal för att garantera informationssäkerheten i alla led av behandlingen.

Lagring och skydd av personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter hos oss så länge som är nödvändigt för ändamålet för vilket personuppgifterna samlades in. Detta innebär till exempel att personuppgifter som vi behandlas baserat på ditt samtycke raderas om du återtar ditt samtycke. Personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig raderas när avtalet har fullgjorts och alla skyldigheter inom ramen för avtalet har fullgjorts. Vi är skyldiga att spara vissa personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter i samband med gällande redovisningslagar, avgiftshantering och eventuell garanti-/returhantering. Detta innebär att denna historik vanligtvis inte raderas förrän minst fem år har passerat. Mylna Sport AB tar säkerhet på stort allvar och genomför regelbundna kontroller för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Dina rättigheter i samband med vår behandlingar av dina personuppgifter
Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har registrerade om dig och kan när som helst kräva rättning, korrigering eller radering av personuppgifter som vi behandlar. Om behandlingen av personuppgifterna baseras på samtycke från dig vill vi göra dig uppmärksam på att samtycket när som helst kan återtas. Frågor om vår behandling av personuppgifter om dig samt rättning, radering eller annat kan ställas till oss. Vi ber dig att bekräfta din identitet och uppge ytterligare information innan vi låter dig utöva dina rättigheter gentemot oss. Detta gör vi för att vara säkra på att vi endast ger dig tillgång till dina personuppgifter, och inte någon som utger sig för att vara dig.

Klagomål
Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte stämmer överens med beskrivningen häri eller att vi på annat sätt bryter mot personuppgiftslagen kan du lämna in ett klagomål hos Datatilsynet. Du hittar information om hur du kontaktar Datatilsynet på Datatilsynets webbplats: www.datatilsynet.no.

Ändringar
Om det skulle ske ändringar av våra tjänster eller ändringar i regelverket om behandling av personuppgifter kan det medföra att denna information ändras. Uppdaterad information finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Varukorg

loader

Choose your country

Norway Sweden
This site is registered on wpml.org as a development site.